Zwrot ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu to rozwiązanie, po jakie sięgają banki w celu zabezpieczenia jego spłaty w niepewnej rzeczywistości finansowej. Ubezpieczenie samo w sobie nie jest obowiązkowe. Reguluje to Ustawa o ubezpieczeniach z 22 maja 2003 roku oraz Kodeks Cywilny. Mimo, że ubezpieczenie kredytu ani nie jest obowiązkowe, ani – jeżeli pożyczkobiorca już się na nie decyduje – nie musi być wykupione w tym samym banku, który udziela kredytu, banki stosują różnego rodzaju techniki, które mają nakłonić lub wręcz zmusić pożyczkobiorców do ubezpieczenia kredytu właśnie u nich.

Rezygnacja z ubezpieczenia – podstawy

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu to proces, który może pożyczkobiorcy przynieść zysk, ale może też ciągnąć za sobą poważne konsekwencje. Po pierwsze, należy się bardzo dokładnie zapoznać z odpowiednimi, regulującymi tę kwestię zapisami umowy kredytowej. Może się okazać, że zrezygnowanie przez klienta z wykupionego z kredytem ubezpieczenia, znacząco podniesie miesięczne raty spłat tego ostatniego. W innych okolicznościach, bank może zażądać też innego rodzaju zabezpieczenia kredytu, jak na przykład poręczenia majątkowego przez osobę trzecią. W skrajnych przypadkach, bank może również zerwać umowę kredytową i zażądać natychmiastowej spłaty zobowiązań.

Kiedy osoba, która wykupiła ubezpieczenie kredytu rezygnuje z niego, bank ma obowiązek wypłacenia zgromadzonych na jego rzecz środków. Ubezpieczenie może być opłacone przez kredytobiorcę jednokrotnie – za pomocą jednorazowej wpłaty ca cały okres kredytowania, albo być opłacane comiesięcznie. ?Niezależnie od tego, w jaki sposób ubezpieczenie zostało opłacone, bank ma obowiązek wypłacenia niewykorzystanych środków na rachunek kredytobiorcy – jednocześnie zmniejszając saldo zadłużenia. Jeżeli ubezpieczenie było opłacone jednorazowo, zwrotowi podlega całość niewykorzystanej kwoty, a jeżeli opłacane jest comiesięcznymi ratami – w wysokości, w jakiej zostało do danej chwili opłacone.

Rezygnacja z ubezpieczenia – praktyka

W celu zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu, kredytobiorca powinien zgłosić się do banku (nie do ubezpieczyciela) i złożyć w nim odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie to może być złożone na odpowiednim formularzu, jak również być przygotowane w całości przez ubezpieczonego. Powinno ono zawierać pełne dane składającej je osoby – zgodne z danymi na umowie kredytowej oraz oświadczenie woli odstąpienia kredytobiorcy od ubezpieczenia. Takie oświadczenie, powinno również zawierać informację o rachunku, na jaki bank powinien przelać niewykorzystane środki.

Więcej informacji na temat rezygnacji z ubezpieczenia kredytu znajdziesz tu: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/rezygnacja-z-ubezpieczenia-w-czasie-trwania-kredytu-czy-mozna-zrezygnowac-z-ubezpieczenia-kredytu/id/192

Czy leasing konsumencki się opłaca?

Leasing konsumencki – piszą o tym Kapitalni.org w swoim artykule – to relatywnie nowa forma finansowania zakupu pojazdu. Z roku na rok rośnie zainteresowanie tego typu usługami. Wiele osób nie ma pojęcia, na czym dokładnie polega taka oferta. Czy leasing konsumencki jest korzystny? Czy możemy dzięki niemu zaoszczędzić? Poniżej przedstawiono odpowiedzi na te pytania.

Czy jest leasing konsumencki?

Leasing konsumencki jest tym samym, co tradycyjny leasing dla firm. Różnica polega na tym, że oferowany jest on osobom prywatnym, a nie przedsiębiorstwom. Ponadto osoby korzystające z leasingu muszą stosować się do warunków umowy (określony jest w niej np. roczny limit kilometrów, miejsce serwisowania pojazdu, czy też wysokość miesięcznej raty). Trzeba wiedzieć, że większość firm leasingowych narzuca nam konieczność wykupienia pełnego ubezpieczenia. W jego skład wchodzi nie tylko polisa OC, ale również AC oraz NNW. Zobowiązani są do tego wszyscy klienci, a nie tylko ci, którzy potrzebują dodatkowej ochrony. Musimy więc liczyć się z dodatkowymi kosztami.

Z drugiej strony leasing konsumencki ma również wiele zalet. Największym plusem jest to, że raty leasingowe są relatywnie nisko oprocentowane. W porównaniu z kredytem bankowym, leasing jest o wiele tańszy, a tym samym korzystniejszy. Dobrze również wiedzieć, że tego typu forma finansowania obejmuje nie tylko nowe pojazdy, ale również używane. Za pojazdy uważa się oczywiście nie tylko samochody, ale również motory, quady, a także wiele innych. Umowę leasingową można elastycznie dostosować do własnych potrzeb.

Od czego zależy wartość pojazdu?

Wiele osób zastanawia się, czy leasing konsumencki nakłada na nas ograniczenia, jeśli chodzi o wartość pojazdu. Przedsiębiorstwo leasingowe nie narzuca górnego limitu, jednak wszystko zależy od naszej zdolności kredytowej. W pierwszej kolejności zostaną przeanalizowane nasze możliwości finansowe. Na ich podstawie zostanie określona maksymalne wartość pojazdu. Jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie dla przedsiębiorstwa leasingowego,które musi mieć gwarancję tego, że posiadamy zdolność do spłaty rat.

W przypadku leasingu nie jesteśmy prawnymi właścicielami pojazdu. Oczywiście możemy starać się o jego wykupienie jeszcze przed terminem zakończenia umowy. Pamiętajmy jednak, że nie każde przedsiębiorstwo leasingowe pozwala wykupić auto w dowolnym momencie. Przed podpisaniem umowy należy sprawdzić, ile rat należy spłacić, aby posiadać możliwość wykupienia pojazdu. Jest to jeden z najważniejszych parametrów, o ile oczywiście planujemy w przyszłości wykupić auto.