Sprzedaż samochodu – postanowienia umowy

Planujesz sprzedaż pojazdu? Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać prawidłowa umowa kupna sprzedaży samochodu? W takim razie dobrze, że trafiłeś na nasz artykuł. W nim znajdziesz odpowiedź, jak powinna wyglądać taka umowa, aby była skutecznie zawarta.

Kluczowe postanowienia umowy sprzedaży samochodu

Zanim przystąpisz do podpisania umowy kupna-sprzedaży auta, jeżeli jesteś kupującym powinieneś szczegółowo obejrzeć pojazd, który zamierzasz kupić. Aby to zrobić w sposób kompleksowy, należałoby pojazd obejrzeć w warsztacie, tak aby później nie być niemile zaskoczonym, że pojazd ma wady, których gołym okiem nie było widać.

Gdy oględziny wypadną pomyślnie i zdecydujesz się jednak kupić pojazd, powinieneś sporządzić umowę najlepiej w formie pisemnej. Zawarcie umowy ustnej, choć dopuszczalne, to jest bardzo ryzykowne, gdyż z postanowień ustnych łatwo się wycofać, a druga strona wówczas nie jest w stanie udowodnić, że określone ustalenia miały miejsce. Ponadto w umowie kupna sprzedaży samochodu powinny się znaleźć:

* data i miejsce zawarcia umowy;

* podpisy stron (kupującego i sprzedawcy) zawierających umowę;

* oznaczenie stron umowy. Jeżeli stroną jest osobą fizyczna podajemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. W przypadku, gdy strona jest osobą prawną wtedy należy podać: pełną nazwę spółki, adres siedziby spółki, numer KRS, REGON, NIP. Ponadto trzeba określić, kto ma prawo reprezentować spółkę i podpisać umowę, gdyż jeżeli umowa zostanie podpisana przez niewłaściwą osobę, to umowa kupna sprzedaży samochodu jest nieważna. W tym celu należy przeanalizować KRS spółki, gdzie pod pozycją „strony uprawnione do reprezentacji spółki” znajdziemy odpowiedź. KRS jest bezpłatny i można go pobrać ze strony internetowej;

* precyzyjne określenie sprzedawanego pojazdu: określenie jego marki i modelu, numeru rejestracyjnego, daty produkcji i daty pierwszej rejestracji. Dzięki temu nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, jaki pojazd został sprzedany;

* określenie ceny za sprzedaż pojazdu. Wskazanie, czy jest to kwota netto, czy brutto. Jeżeli ma być przelana na rachunek bankowy, to wówczas w umowie należy wskazać również numer rachunku bankowego;

*oświadczenie kupującego i sprzedawcy, co do stanu technicznego pojazdu. Kupujący powinien oświadczyć, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu pojazdu, a jeżeli jakieś dostrzega, powinien wskazać jakie. Z kolei sprzedawca powinien wskazać, że pojazd nie zawiera jakichkolwiek wad, a jeżeli zawiera to szczegółowo je opisać.

Kontrola rynku finansowego

Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, kto sprawuje kontrolę nad ogromnym rynkiem finansowym, przepełnionym płacami, zatrudnionymi osobami i wysokim budżetem, najwyższy czas rozwiać wszelkie wątpliwości. Organem tym jest Komisja Nadzoru Finansowego: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/komisja-nadzoru-finansowego-w-jaki-sposob-dziala-knf-i-czym-sie-zajmuje/id/149 – to właśnie ta część państwowej administracji odpowiada za nasze finanse.

Rynek finansów

Aby dobrze zrozumieć, jak działa komisja, musimy zapoznać się z samym rynkiem finansowym – miejsce pełne kupna i sprzedaży o różnych formach i instrumentach finansowych. Cel takich transakcji to oczywiście zysk nakręcany przez podmioty, co powoduje popyt i podaż. Rynek finansowy to przede wszystkim wszelkie papiery wartościowe, kontrakty, rynki kredytowe i terminowe. Powołana w 2006 roku komisja sprawuje nadzór nad każdym sektorem gospodarczym naszego kraju. Kontroli podlega więc zarówno obszar bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczenia jak i emerytury. Słowem – wszystko, co związane z pieniądzem, nawet tym elektronicznym. Komisja czuwa również nad bezpieczeństwem każdego z tych obszarów, chroniąc interesy podmiotów wchodzących w skład rynku. Na tym jednak nie kończą się wszystkie prace Komisji Nadzoru Finansowego. Obowiązki są o wiele większe i zawierają się także w aktach prawnych jak i krokach prowadzących do rozwiązywania sporów.

Działania KNF

Komisja zajmuje się takimi działaniami jak: stały nadzór nad działalnością rynku kapitałowego, rozwijanie polskiego rynku finansowego, udzielanie licencji na prowadzenie działalności, współpracowanie z zagranicznymi organami czy nakładanie sankcji na nieprzestrzegających prawa uczestników. Do głównych celów komisji należą z kolei: nadzór nad rynkiem finansowym, zapewnienie prawidłowego jego funkcjonowania i stabilności, dbanie o bezpieczeństwo, ochrona interesów rynku. W skład KNF wchodzą: Przewodniczący Komisji, 2 Zastępców Przewodniczącego a także 5 członków Komisji. Dzięki temu organowi kwestie finansowe staja się przejrzyste i jasne, a interesy poszczególnych podmiotów chronione. Komisja chroni także rynek finansowy kraju przed ewentualnym kryzysem ekonomicznym. KNF prowadzi także nadzór nad instytucjami oferującymi pożyczki, dzięki czemu możemy sprawdzić, czy dana firma jest zaufana i możemy z niej skorzystać. W tym celu powstał rejestr firm pożyczkowych. Podpowie nam on, gdzie warto pożyczyć pieniądze, by nie dać się oszukać. O wpisanie do rejestru firmy muszą ubiegać się same, dlatego mamy gwarancję, że każda z nich zostanie dokładnie przejrzana pod kątem rzetelności prowadzonych usług.