Urlop okolicznościowy z prawem do zachowania wynagrodzenia

Skorzystanie z urlopu okolicznościowego wymaga dopełnienia pewnych obowiązków. Konieczne jest poinformowanie pracodawcy o przyczynie uprawniającej do uzyskania wolnego od pracy, a także przewidywanym okresie nieobecności. Jeżeli fakt wystąpienia tego zdarzenia można przewidzieć wcześniej, pracownik musi uprzedzić pracodawcę poprzez złożenie stosownego wniosku. W przypadku zdarzeń nagłych, podwładny powinien przekazać informację najpóźniej w drugi dzień nieobecności w pracy. 

Udokumentowanie uprawnienia 

Aby udokumentować uprawnienie do urlopu okolicznościowego, należy przedstawić pracodawcy zestaw dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z wolnego. W zależności od sytuacji, może to być np. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, odpis aktu zgonu lub odpis aktu małżeństwa. Warto pamiętać, jak działa urlop okolicznościowy w przypadku przyjęcia go w dzień nie przypadający na dane wydarzenie. Wykorzystany czas powinien być wówczas bezpośrednio związany z tym zdarzeniem, które uprawnia do urlopu – np. poświęcony przygotowaniom do ślubu.  

Wynagrodzenie za czas wolny

Urlop okoliczności jest płatny, a wynagrodzenie liczy się w nim tak samo jak za czas urlopu wypoczynkowego. W stawce za dzień uwzględniana jest przeciętna wartość zmiennych składników pracownika z miesiąca, w którym przypadło dane zwolnienie. W przypadku wydarzeń uprawniających do przyznania urlopu okolicznościowego występujących w trakcie przebywania na urlopie wypoczynkowym, podwładny nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia i nie ma prawa do przedłużenia urlopu. 

Wykorzystanie urlopu okolicznościowego

Jeżeli pracownik wykorzystał urlop okolicznościowy, a uprawniające do niego wydarzenie się nie odbyło, warunki uprawniające podwładnego do skorzystania z wolnego nie zostały spełnione. W takim przypadku konieczne jest wzięcie urlopu wypoczynkowego. Warto pamiętać, że w przeciwnym razie nieobecność danego pracownika w pracy zostanie usprawiedliwiona, ale nie będzie płatna i nie otrzyma on wynagrodzenia za ten okres czasu.

Źródła użyte do powstania artykułu

https://kapitalni.org/pl/artykuly/okolicznosciowy-urlop-kiedy-go-wykorzystac,73,639

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-przestrzegac-praw-pracowniczych/urlopy-bezplatny-szkoleniowy-okolicznosciowy