Sprzedaż samochodu – postanowienia umowy

Planujesz sprzedaż pojazdu? Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać prawidłowa umowa kupna sprzedaży samochodu? W takim razie dobrze, że trafiłeś na nasz artykuł. W nim znajdziesz odpowiedź, jak powinna wyglądać taka umowa, aby była skutecznie zawarta.

Kluczowe postanowienia umowy sprzedaży samochodu

Zanim przystąpisz do podpisania umowy kupna-sprzedaży auta, jeżeli jesteś kupującym powinieneś szczegółowo obejrzeć pojazd, który zamierzasz kupić. Aby to zrobić w sposób kompleksowy, należałoby pojazd obejrzeć w warsztacie, tak aby później nie być niemile zaskoczonym, że pojazd ma wady, których gołym okiem nie było widać.

Gdy oględziny wypadną pomyślnie i zdecydujesz się jednak kupić pojazd, powinieneś sporządzić umowę najlepiej w formie pisemnej. Zawarcie umowy ustnej, choć dopuszczalne, to jest bardzo ryzykowne, gdyż z postanowień ustnych łatwo się wycofać, a druga strona wówczas nie jest w stanie udowodnić, że określone ustalenia miały miejsce. Ponadto w umowie kupna sprzedaży samochodu powinny się znaleźć:

* data i miejsce zawarcia umowy;

* podpisy stron (kupującego i sprzedawcy) zawierających umowę;

* oznaczenie stron umowy. Jeżeli stroną jest osobą fizyczna podajemy: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego. W przypadku, gdy strona jest osobą prawną wtedy należy podać: pełną nazwę spółki, adres siedziby spółki, numer KRS, REGON, NIP. Ponadto trzeba określić, kto ma prawo reprezentować spółkę i podpisać umowę, gdyż jeżeli umowa zostanie podpisana przez niewłaściwą osobę, to umowa kupna sprzedaży samochodu jest nieważna. W tym celu należy przeanalizować KRS spółki, gdzie pod pozycją „strony uprawnione do reprezentacji spółki” znajdziemy odpowiedź. KRS jest bezpłatny i można go pobrać ze strony internetowej;

* precyzyjne określenie sprzedawanego pojazdu: określenie jego marki i modelu, numeru rejestracyjnego, daty produkcji i daty pierwszej rejestracji. Dzięki temu nie ma jakiejkolwiek wątpliwości, jaki pojazd został sprzedany;

* określenie ceny za sprzedaż pojazdu. Wskazanie, czy jest to kwota netto, czy brutto. Jeżeli ma być przelana na rachunek bankowy, to wówczas w umowie należy wskazać również numer rachunku bankowego;

*oświadczenie kupującego i sprzedawcy, co do stanu technicznego pojazdu. Kupujący powinien oświadczyć, że nie wnosi jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu pojazdu, a jeżeli jakieś dostrzega, powinien wskazać jakie. Z kolei sprzedawca powinien wskazać, że pojazd nie zawiera jakichkolwiek wad, a jeżeli zawiera to szczegółowo je opisać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *