Zwrot ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu to rozwiązanie, po jakie sięgają banki w celu zabezpieczenia jego spłaty w niepewnej rzeczywistości finansowej. Ubezpieczenie samo w sobie nie jest obowiązkowe. Reguluje to Ustawa o ubezpieczeniach z 22 maja 2003 roku oraz Kodeks Cywilny. Mimo, że ubezpieczenie kredytu ani nie jest obowiązkowe, ani – jeżeli pożyczkobiorca już się na nie decyduje – nie musi być wykupione w tym samym banku, który udziela kredytu, banki stosują różnego rodzaju techniki, które mają nakłonić lub wręcz zmusić pożyczkobiorców do ubezpieczenia kredytu właśnie u nich.

Rezygnacja z ubezpieczenia – podstawy

Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu to proces, który może pożyczkobiorcy przynieść zysk, ale może też ciągnąć za sobą poważne konsekwencje. Po pierwsze, należy się bardzo dokładnie zapoznać z odpowiednimi, regulującymi tę kwestię zapisami umowy kredytowej. Może się okazać, że zrezygnowanie przez klienta z wykupionego z kredytem ubezpieczenia, znacząco podniesie miesięczne raty spłat tego ostatniego. W innych okolicznościach, bank może zażądać też innego rodzaju zabezpieczenia kredytu, jak na przykład poręczenia majątkowego przez osobę trzecią. W skrajnych przypadkach, bank może również zerwać umowę kredytową i zażądać natychmiastowej spłaty zobowiązań.

Kiedy osoba, która wykupiła ubezpieczenie kredytu rezygnuje z niego, bank ma obowiązek wypłacenia zgromadzonych na jego rzecz środków. Ubezpieczenie może być opłacone przez kredytobiorcę jednokrotnie – za pomocą jednorazowej wpłaty ca cały okres kredytowania, albo być opłacane comiesięcznie. ?Niezależnie od tego, w jaki sposób ubezpieczenie zostało opłacone, bank ma obowiązek wypłacenia niewykorzystanych środków na rachunek kredytobiorcy – jednocześnie zmniejszając saldo zadłużenia. Jeżeli ubezpieczenie było opłacone jednorazowo, zwrotowi podlega całość niewykorzystanej kwoty, a jeżeli opłacane jest comiesięcznymi ratami – w wysokości, w jakiej zostało do danej chwili opłacone.

Rezygnacja z ubezpieczenia – praktyka

W celu zrezygnowania z ubezpieczenia kredytu, kredytobiorca powinien zgłosić się do banku (nie do ubezpieczyciela) i złożyć w nim odpowiednie oświadczenie. Oświadczenie to może być złożone na odpowiednim formularzu, jak również być przygotowane w całości przez ubezpieczonego. Powinno ono zawierać pełne dane składającej je osoby – zgodne z danymi na umowie kredytowej oraz oświadczenie woli odstąpienia kredytobiorcy od ubezpieczenia. Takie oświadczenie, powinno również zawierać informację o rachunku, na jaki bank powinien przelać niewykorzystane środki.

Więcej informacji na temat rezygnacji z ubezpieczenia kredytu znajdziesz tu: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/tomasz-jaroszek/rezygnacja-z-ubezpieczenia-w-czasie-trwania-kredytu-czy-mozna-zrezygnowac-z-ubezpieczenia-kredytu/id/192

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *