Czy podatki można polubić?

Pytanie dość ryzykowne wręcz retoryczne, wszak większość ludzi podatków płacić nie lubi. I choć rozumiemy ich doniosłe znaczenie dla funkcjonowania państwa, to jednak gdy fiskus sięga nam do kieszeni szczęśliwi nie jesteśmy. A gdyby tak fiskusowi podatnik z kieszeni podebrał małe co nieco? To możliwe! Każdy z nas może skorzystać z ulg podatkowych i odzyskać nadpłacony podatek.

Kto płaci podatki?

Podatków, czyli danin fiskalnych jest wiele. Codziennie płacimy pośrednie podatki VAT, akcyzowe, paliwowe i inne, które wkalkulowane są w ceny towarów czy usług.

Raz do roku obywatele mają ustawowy obowiązek rozliczenia podatku dochodowego w urzędzie skarbowym. Wcześniej, przez 12 miesięcy, w naszym imieniu odprowadzane były zaliczki na poczet podatku dochodowego. Roczne rozliczenie jest rodzajem sprawdzenia, jaki jest należny roczny podatek i czy został on w odpowiedniej wysokości odprowadzony. Jeśli nie – powstałą niedopłatę należy oddać do urzędu skarbowego jak najszybciej. Jeśli okaże się jednak, że zapłaciliśmy za dużo – zwrot podatku na pewno wywoła uśmiech na naszych twarzach i chociaż przez chwilę będziemy kochać urząd skarbowy.

Nadpłata podatku – kto może na nią liczyć

Nadpłacony podatek rzadko bywa wynikiem błędu księgowej naliczającej nasze wynagrodzenie. Szczególnie dotyczy to osób zatrudnionych na stałe u jednego pracodawcy. W przypadku kliku umów może się jednak zdarzyć niezastosowanie wyższych kosztów uzyskania, co automatycznie spowoduje obniżenie zobowiązania podatkowego.

Również osoby zatrudniane na umowach o dzieło mają czasem zastosowaną nieprawidłową kwotę kosztów mimo, że ich umowa dotyczy przeniesienia praw autorskich.  Różnica jest duża i również będzie skutkować zwrotem podatków.

Zdecydowanie najczęściej zwrotem podatku cieszą się osoby, które korzystają z ulg podatkowych, Może to być zarówno podstawowa ulga zwalniająca z podatku osoby zarabiające rocznie poniżej 8 tysięcy złotych.  Warto jednak pamiętać, że osiąganie dochodu poniżej kwoty wolnej nie zwalnia nikogo z obowiązku rocznego rozliczenia podatkowego!

Obok kwoty wolnej w Polsce popularne są ulgi rodzicielskie na wychowywanie dzieci, ulgi rehabilitacyjne, internetowe oraz darowizny na pożytek publiczny. Wszystkie zastosowane w rozliczeniu ulgi musza być udokumentowane – dokumenty należy przechowywać przez okres pięciu kolejnych lat.

Kiedy i jak rozliczyć się z urzędem skarbowym?

Na rozliczenie roczne podatnicy mają dużo czasu – do 30 kwietnia. Większość osób korzysta z możliwości rozliczania przez urzędy skarbowe. Jeśli mają niedopłatę, to urząd zawiadamia i trzeba niezwłocznie uiścić niedopłacony podatek.

Jeśli chcemy skorzystać z ulgi, musimy nanieść na nasze zeznanie podatkowe poprawki lub samemu wypełnić zeznanie i złożyć je w urzędzie skarbowym. Urząd odda nam pieniądze na konto lub prześle je przekazem pocztowym w terminie do 90 dni.

Niezapłacenie podatku jest zagrożone bardzo dotkliwymi karami finansowymi – dla własnego dobra najlepiej robić to zawsze w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *